Hromosvody

Jako související práci s naší činností Vám nabízíme i rekonstrukci hromosvodu společně se střechou.

Posloužíme Vám i v případě, že budete mít zájem jen o realizaci hromosvodu samotného.

Zajistíme jak samotné osazení hromosvodu, tak i jeho platnou revizi včetně revizní zprávy.