Klempířské práce

Klempířské výrobky pomáhají chránit stavbu před vodou a ostatními povětrnostními vlivy. Jejich úkolem je zabránit pronikání vody do konstrukce a musí umožňovat volný a plynulý odtok srážkové vody. Každý prvek vystupující z líce fasády více jak 5cm by měl být oplechován.

Klempířské prvky jsou viditelnou součástí objektu, proto musí být vhodně vybrán materiál s ohledem na svou přirozenou barevnost v průběhu času nebo materiál opatřený barevnou povrchovou úpravou, pokud jde klempířský prvek z tohoto materiálu vyrobit.

V případě, že se kombinuje více druhů materiálů, je dobré znát následující tabulku možného styku dvou materiálů (ANO / NE):

materiál pozink hliník titanzinek nerez měď
pozink A A A A N
hliník A A A A N
titanzinek A A A A N
nerez A A A A A
měď N N N A A

Nezapomínat, že nejde jen o přímé spojení plechů, ale například i měděné úžlabí ovlivní pozinkovaný žlab a dojde ke korozi pozinkovaného materiálu.