Nadkrokevní izolace Thermodach, část krovu, pálená taška + falcovaná krytina, střešní okna

Původní stav: sedlová střecha, prázdná půda.

Objednatel si přizdil obvodovou zeď do dvora a na části střechy velmi výrazně snížil sklon střechy, proto je část střechy s novým doplněným krovem s bedněním bez tašek a falcovaným plechem s tepelnou izolací. Střecha s dostatečným spádem je osazena nadkrokevní izolací Thermodach a na ni kvalitními pálenými taškami Tondach Stodo s povrchovou úpravou engoba. Oplechování bylo provedeno z mědi, včetně vytvoření atypického nástřešního žlabu za římsou na straně do ulice.  Tímto způsobem zateplení získal objednatel obytné podkroví s přiznanými krovy a vaznicemi, které hezky vyniknou v interiéru, ale hlavně má střecha izolaci bez tepelných mostů v místech krovů, čeho by s minerální vatou nedocílil. Střešní okna si objednatel zajišťoval sám, protože u námi tehdy nabízených výrobců byl stále moc velký tepelný odpor. Nyní již dokážeme uspokojit i tuto potřebu.... načítám mapové podklady